lek. Aleksander Kaczmarek

lek. Aleksander Kaczmarek

Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, European Diploma in Radiology

Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, European Diploma in Radiology

Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskał jeden z najlepszych wyników Europejskiego Egzaminu Radiologicznego (European Diploma in Radiology) w Warszawie w 2020r. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (European Society of Radiology) oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Cenne doświadczenie zawodowe zdobywa pracując w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie, gdzie spotyka się z szerokim spektrum przypadków klinicznych – zarówno u dorosłych jak i u dzieci. W jego kręgu zainteresowań szczególne miejsce zajmuje diagnostyka ultrasonograficzna (USG). Stale doskonali swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez Polskie i Europejskie Towarzystwo Radiologiczne oraz śledząc aktualną literaturę medyczną.

Wykonywane badania u dorosłych i u dzieci:

  • USG jamy brzusznej
  • USG tarczycy
  • USG szyi z uwzględnieniem ślinianek
  • USG płuc i jam opłucnowych
  • USG piersi i dołów pachowych
  • USG jąder
  • USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych
  • USG doppler tętnic kończyn dolnych i górnych
  • USG doppler żył kończyn dolnych i górnych